Doradztwo / Szkolenia

Świadczymy dla Państwa usługi:

DORADZTWO

  • Doradztwo ADR – dot. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ,
  • Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi

SZKOLENIA

  • KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR / RID  (zgodnie z zaświadczeniem Marszałka Województwa Lubuskiego potwierdzającym  wpis firmy EKO-Produkt do rejestru  podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)
  • Cykliczne warsztaty/ seminaria nt. Odpady przemysłowe – obowiązki przedsiębiorców wobec aktualnych wymagań prawnych
  • szkolenia, warsztaty na zamówienie przedsiębiorcy (opracowanie  i uzgodnienie programu,  opracowanie i sporządzenie  materiałów  szkoleniowych, wygłoszenie wykładu ) w dziedzinie :
    • ADR dotyczące obowiązku przeszkolenia osób innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR, wykonujących czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych wg ADR (dot. m. in.  pakowania,  załadunku, przewozu, rozładunku towarów niebezpiecznych wg ADR obejmujące głównych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, tj. NADAWCĘ, PRZEWOŹNIKA, ODBIORCĘ towaru niebezpiecznego ),
    • prawa ochrony środowiska  podnoszące kwalifikacje osób realizujących obowiązki w zakresie  gospodarki przemysłowymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

Przewiń na górę