O nas

Z troską o bezpieczeństwo ludzi i środowiska świadczymy dla Państwa usługi doradztwa i szkoleniowe z zakresu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w dziedzinie  gospodarki przemysłowymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Prowadzimy KURSY DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR / RID  oraz organizujemy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa w przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i  gospodarki odpadami.

Doświadczenie, uprawnienia i  kwalifikacje

Usługi  doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) świadczymy od 2003roku.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru kierowniczego i technologicznego instalacji przemysłowych m.in. do  przetwarzania surowców odpadowych na  produkty chemiczne (kwas fluorowodorowy, siarczan glinu),  wytwarzania  powłok galwanicznych i oczyszczania technologicznych ścieków z galwanizerni i malarni (obiekty o pow. ca. 10 000m2); przemysłowej produkcji leków, gospodarowania odpadami przemysłowymi (magazynowanie-zbieranie, transport).

Uprawnienia i kwalifikacje :    

  • świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych nr 1761/2018 wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego  w Warszawie
  • świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami nr 60/SO/WL  na obszarze RP (kwalifikacje w zakresie składowania odpadów );
  • świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami nr 9/TUO/WL  na obszarze RP (kwalifikacje  w zakresie termicznego przekształcania odpadów);

EKO-Produkt Hort Tadeusz Horoszkiewicz NIP: 598-100-23-59,       REGON : 210018196

kontakt@adr-eko.pl, tel. 604 218 747

Przewiń na górę