Kurs dla kandydatów na doradców DGSA – ADR / RID

10-15 września 2022r.  – Gorzów Wlkp.

(czytaj więcej)

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW DGSA – ADR/RID w dniach 10-15 września 2022r. – w Gorzowie Wielkopolskim ADR/RID – DORADCY DGSA

Adresaci:

Kandydaci na Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA w zakresie przewozu drogowego (ADR) i/lub przewozu koleją (RID), którzy posiadają wykształcenie wyższe i nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Cel :

Uzyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie Umowy Europejskiej ADR oraz Regulaminu RID i praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego w Transportowym Dozorze Technicznym na uprawnienia Doradcy DGSA.

Indywidualny tok nauczania 👨‍🎓– liczba uczestników: 4 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

Prowadzący :

ADR – Krzysztof Grzegorczyk
RID – Anita Pilaszkiewicz

Miejsce:

Gorzów Wielkopolski – ul. Kazimierza Wielkiego Nr 61 lok. 7

Termin:

Kurs ADR/RID – od dnia 10.09.2022r. do dnia 15.09.2022r. – (zajęcia 10.09. tj. sobota od godz. 16.00 do 19.15, natomiast od dn. 11.09. do 15.09. tj. niedziela ÷ czwartek w godz. 9.00 – 16.30) – 44 godz.

Odpłatność:

Koszt udziału wyłącznie w kursie ADR/RID – 3.300 zł/os. brutto (wpłaty przelewem najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu) W cenie zapewniamy (stosownie do rodzaju kursu), materiały szkoleniowe ADR autorstwa K.Grzegorczyka, materiały szkoleniowe RID autorstwa A.Pilaszkiewicz, materiały do ćwiczeń, testy, zadania i egzaminy wewnętrzne oraz obiady, kawę, herbatę, ciastka.

Uczestnicy otrzymają wymagane przepisami zaświadczenia ukończenia odpowiedniego kursu.

Należność prosimy wpłacić przelewem, najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu, na konto EKO – Produkt HORT w Santander Bank Polska S.A. Nr rach. 81 1090 1900 0000 0001 0433 7271 (z dopiskiem na przelewie „ADR/RID – DORADCY DGSA”)

Zgłoszenia: ☎📞

Zgłoszenia należy dokonać na adres : eko.adr@onet.pl lub kontakt@adr-eko.pl przesyłając skan wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

UWAGI: Liczba uczestników: 4 osoby Na zajęcia należy zabrać laptopy 💻. Koszt ew. noclegów pokrywają sami uczestnicy. Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.

OFERTA-i-ZGŁOSZENIE-na-kurs-DORADCA-ADR_RID- 10.09 – 15.09.2022-Gorzów-Wlkp.

Zapraszamy do uczestnictwa !

Kurs dla kandydatów na doradców DGSA – ADR / RID
Przewiń na górę