Warsztaty pt. „ODPADY 2019-2020– bieżące problemy”:

17 grudnia 2019r. (wtorek),  Gorzów Wlkp, godz 10.00 – 15.00

Adresaci:

KAŻDA FIRMA, która wytwarza odpady, gospodaruje odpadami, wprowadza na rynek m.in. opakowania i produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,  pojazdy,  produkty takie jak oleje i smary czy opony

Cel :

Weryfikacja, uzupełnienie wiedzy , wymiana doświadczeń nt. dostosowania przedsiębiorstwa do nowych wymagań dotyczących gospodarki odpadami w 2020 roku

mgr inż. Edyta Norkowska (Poznań)
dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz (Gorzów Wlkp.)

Miejsce:

Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski

OFERTA i ZGLOSZENIE na Warsztaty „Odpady 2019/ 2020 – bieżące problemy”

PRAWIE KAŻDA FIRMA MUSI  się ZAREJESTROWAĆ                        w  BDO do KOŃCA 2019 r.

Jakie są konsekwencje nowych przepisów w gospodarce odpadami  od 01 stycznia 2020 r.?

Ostateczny termin rejestracji w BDO Do końca roku 2019 prawie KAŻDA FIRMA, która wytwarza odpady, gospodaruje odpadami, wprowadza na rynek m.in. opakowania i produkty w opakowaniach, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,  pojazdy,  produkty takie jak oleje i smary czy opony jest zobowiązana uzyskać wpis do BDO  (elektroniczna „baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska m.in. w celu zapobiegania  nieprawidłowościom w gospodarce odpadami ). Za prowadzenie BDO odpowiedzialny jest marszałek właściwego województwa.

Kogo obejmuje obowiązek rejestracji w BDO? Obowiązek rejestracji w BDO może obejmować nawet niewielkie jednoosobowe firmy,   które w ramach prowadzonej działalności wytwarzają nieznaczne ilości odpadów ale nie podlegają (wg obowiązujących przepisów, w tym zawartych umów) zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczącej gospodarki tymi odpadami, tj.  np.: sklep spożywczy, firma remontowo-budowlana, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, zakład kosmetyczny,  warsztat samochodowy, fryzjer, fotograf, zakład wymiany opon, usługi sprzątania, zakład konserwacji /  naprawy sprzętu / urządzeń technicznych. 

Czy obowiązek wpisu do BDO dotyczy mojej firmy? Firmy w ramach prowadzonej działalności mogą się pozbywać lub zamierzać pozbyć bądź być obowiązane do pozbycia się materiałów , substancji lub przedmiotów stanowiących odpady np.: meble (domowe, biurowe) , drukarka, klawiatura i myszka, czajnik, telefon, toner, lampy oświetleniowe, baterie, akumulatory , papier/ karton opakowaniowy po przesyłce, czasopisma, papier z niszczarki, folia opakowaniowa, butelki po napojach (PET), inne tworzywa np. zderzak samochodowy, profile okienne, gruz z remontu mieszkania/ biura, pojemniki po farbach próżne nieoczyszczone, pojemniki po aerozolach, farby nieprzydatne np. przeterminowane,  chemikalia np. zużyty kwas akumulatorowy, rozpuszczalniki (np. aceton), środki do impregnacji drewna/ mycia/ utrzymania czystości, stosowane w budownictwie np. do gruntowania, środki ochrony roślin, zużyte oleje mineralne bądź spożywcze, zużyte opony, zużyte, nieprzydatne ubrania, buty, szmaty, ścierki zaolejone np. z garażu/ warsztatu, medyczne i weterynaryjne odpady np. przeterminowane leki, opatrunki, strzykawki, złom , kable . W większości przypadków firmy ww. będą musiały prowadzić ewidencję odpadów (uproszczoną lub pełną) co oznacza, że będą obowiązane uzyskać wpis do BDO.

Czy jest możliwość zwolnienia z obowiązku wpisu  do BDO? W nielicznych przypadkach , w których nie wystąpi obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów , na postawie obowiązujących przepisów i zawartych umów, firma nie będzie musiała zarejestrować się w BDO.

Jakie będą skutki braku wpisu do BDO w dniu 01 stycznia 2020 r. ?

Sankcje finansowe i kary dot. wpisu do BDO:

 • kara aresztu albo grzywny m.in. za :
 • brak wniosku o wpis do rejestru,  gospodarowanie odpadami niezgodne      z informacjami zgłoszonymi do rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym
 • administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł m.in. za:  
 • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO

Jakie inne, istotne obowiązki obejmą przedsiębiorców  w zakresie gospodarki odpadami w 2020 roku ? Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak dostosować  firmę w 2020 r  do wymagań znowelizowanej ustawy o odpadach  i inspekcji ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych m.in. w zakresie:

 • zmian posiadanych pozwoleń i zezwoleń ,
 • zdolności obsługi bazy danych o produktach  i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
 • nieprawidłowości  dotyczących  wpisu do rejestru BDO lub brak takiego wpisu ,
 • prowadzenia miejsc magazynowania odpadów (nowe wymagania dot. magazynowania odpadów, a także zabezpieczenie roszczeń, ochrona p.poż., wizyjny monitoring, kontrole i kary)
 • zwolnienia z odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych za gospodarowanie tymi odpadami wg nowych regulacji prawnych,
 • gospodarki odpadami stanowiącymi towary niebezpieczne wg ADR  – kontrola w przedsiębiorstwie  po nowemu wg listy kontrolnej
Warsztaty pt. „ODPADY 2019-2020– bieżące problemy”:
Przewiń na górę