ADR - ODPADY

WARSZTATY ADR 2019 – BIEŻĄCE PROBLEMY

Adresaci: DORADCY ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA), oraz przedsiębiorcy zaangażowani w transport towarów niebezpiecznych, pracownicy administracji i osoby zainteresowane problematyką ADR. Cel : Aktualizacja wiedzy w zakresie nowelizacji przepisów umowy europejskiej ADR 2019 dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz zmian przepisów krajowych; charakterystyka i interpretacja nowych wymagań przewozowych oraz stosowanie […]

Kurs dla kandydatów na doradców ADR / RID

06-13 październik 2019r.  – Gorzów Wlkp. (czytaj więcej) KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR/RID w dniach 6-13.X.2019r. – w Gorzowie Wielkopolskim ADR/RID – DORADCY Adresaci: Kandydaci na Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego (ADR) i/lub przewozu koleją (RID), którzy posiadają wykształcenie wyższe i nie byli skazani za przestępstwo umyślne. Cel : […]

Przewiń do góry